Water – water – water

Tekst og foto: Paal Alme

Vann – den viktigste bestanddelen på jorden. Så nødvendig – og samtidig så problematisk å få tak i!  At kloden er dekket 70 % av vann, skulle tilsi at det var en enkel sak å få orden på denne utfordringen. Allikevel er det kun få steder man har tilgang på friskt vann – som også kan drikkes. 

Kvinnene_ved_brønnen_-_livsnerven_i_Afri

Mesteparten av vannet på jorden er salt sjøvann – og det som er av ferskvann, finnes enten frosset i store isbreer, ligger dypt nede under bakken som grunnvann, eller renner i de store elvene. Disse elvene er nå så forurenset, at de ikke kan brukes som drikkevann – og knapt nok bades i. Og barn blir syke og dør, om de får i seg en slurk eller to fra mange av disse miljøbombene.  

Derfor selges vann – såkalt kildevann, i plastflasker – som ofte koster langt mer enn annet man får på flaske. Men dette er for de som har penger til å kjøpe…….

Så langt, har skolen i Brufut hatt en brønn. Ikke særlig dyp, men gravet langt nok ned til at man fant vann for noen år siden. Vannet er kilde til vanning og vask – men kan absolutt ikke drikkes. Det er derfor til liten hjelp på skolen, der elevene tilbringer størstedelen av dagen i opp mot 30 grader varme. Uten vann – ingen effektiv undervisning – det skjønner vi godt!

Drømmen om det friske drikkevannet

Drømmen har lenge vært å få samlet nok penger til en brønn – boret ned til en dybde der man vet at grunnvannet befinner seg – rent og klart, etter å ha blitt filtrert gjennom metervis med sand og stein. Men det har vært en drøm – for det å søke etter vannkilder – for så å bore 100 meter ned i grunnen – og deretter montere pumpe nede i bunnen av borehullet – det er kostbart! Og når så vannet blir pumpet opp, skal det jo også fordeles til kraner og vasker, slik at man kan bruke det mest mulig optimalt. 

Vanntårnet_er_på_plass.jpg
Kvinnene_ved_brønnen_-_livsnerven_i_Afri

En drøm går i oppfyllelse

Men nå er drømmen i ferd med å gå i oppfyllelse! 

Stor takk til Thor Morten Halvorsen i firmaet Norwegian Hospitality Group AS; - selskapet som driver flere hoteller, SPA-anlegg og et av Norges eldste dampskip på Telemarkskanalen.  

For noen uker siden blir vi kontaktet, etter at vi har fortalt om vår drøm. Melding vi fikk et par dager derpå, var så kort og klar som det reneste kildevann:

- «Jeg tar regningen».  - «Dette er et prosjekt jeg tror på» - og «dette er en flott måte å vise sosialt medansvar» for et selskap som lever av kontakt med andre mennesker. 

Snakk om flott innstilling!

Vannprosjektet - desember 2019 (1).jpg

Vannprosjektet, som i lang tid har vært prosjektert,
men aldri realisert på grunn av manglende finansiering,
ble umiddelbart satt i gang.


Og i dag fikk vi VANN! 
Rent klart drikkevann!

TAKK!

Hjelp oss å hjelpe

Vi er en forening med tette bånd til menneskene og prosjektene i Gambia, Vest Afrika. Vi formidler fadderskap til skolebarn. Det blir stadig viktigere at alle barn får mulighet til å gå på skole. Utdanning er en av de viktigste byggesteinene i et samfunn, og veien ut av fattigdommen.

Foreningen har minimale administrasjonskostnader, ved at hjelpen gis direkte. Det er ofte skolene som formidler oss hvilke barn som trenger hjelp. Fadderstøtten gis alltid som varer og tjenester, aldri som kontanter. Skolepengene betales direkte til skolene og fadderstøtten dekker utgifter til utdanning, skoleuniform, bøker og et varmt måltid mat.

Vi yter hjelp til kvinner og er opptatt av å skape verdi. Heartlift sysenter har jenter til opplæring. Jentene syr skoleuniformer til alle våre elever, skolevesker og klær til lokalbefolkningen. Vi har også engasjert oss i tiltak som kakebaking ved hjelp av solenergi og såpeproduksjon. Det er kvinnene som ”bærer” Afrika og vi mener dette er veien å gå for at familien skal kunne forbedre sin levestandard.

Heartlift er hovedsakelig privat finansiert og prosjektene drives takket være enkeltpersoner og frivillig arbeid.
Vi er på jakt etter vennskapskoler i Norge, et samarbeid der elever og lærere får mulighet til å engasjere seg direkte i å gjøre en forskjell for skolebarn i landsbyen Brufut.

Vil du være med å skape endring? Vi ønsker oss flere samarbeidspartnere til Heartlift. Vi garanterer engasjement, inspirasjon og utveksling begge veier!
Støtt vårt prosjekt! 

Vipps: 106265

Kontonummer:

2270 21 46333 

Vår nye Heartlift førskole i Gambia skaper håp og framtidsglede for barna.


Vi ønsker oss rent vann til skolebarna og trenger bidrag til å borre dypere brønn. Heartlift satser på kvalitetsundervisning og trenger Ipads og undervisningsmateriell. Vi ønsker også å bygge ytterlige noen klasserom for å kunne inkludere flere barn. 

Et fadderskap i Heartlift koster kun kr 540,- per halvår/ kr 90,- per mnd. Dette beløpet går til skolegang, uniformer, skolemateriell og et varmt måltid hver dag. 

"Heartlift har hovedfokuset rettet mot grunnskoleutdanning og gjennomfører prosjekter som fremmer kvaliteten på denne."

Vi er takknemlige for alle type bidrag og samarbeid.  Mange familier i Gambia har ikke mulighet til å sende barna sine på skole.Vi vil ha deg med på å endre livssituasjone til disse barna.